понедельник, 1 февраля 2016 г.

Тема розробки: «Формування ключових компетентностей учнів основної школи на уроках математики шляхом використання інноваційних технологій»


Проблеми педагогічної інноватики  привертають увагу сучасних    дослідників. В умовах становлення і розвитку в Україні інформаційного суспільства  українська школа потребує пошуку та розробки сучасних технологій навчання математичних дисциплін. Формування ключових компетентностей учнів зумовлене не лише реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, а й пошуком інноваційних методів та технологій навчання. 

В даній розробці розглянуто роль та місце інноваційних технологій при формуванні ключових компетентностей учнів основної школи на уроках математики, досліджено застосування інноваційних технологій в навчально - виховному процесі, розроблено методики їх використання в процесі вивчення математики.

На сторінці "Анонс досвіду" розміщено  систему уроків на підтримку вивчення математики з використанням інтерактивних вправ, програмного забезпечення, інтеактивних завдань,   розміщених на сервісі для підтримки навчання за допомогою інтерактивних модулів LearningApps.org (додаток Web 2.0); дидактичні матеріали, виступи на засіданнях ШМО, РМО вчителів математики з теми дослідження.

На сторінці "Вчителю математики" розміщено цикл інтерактивних вправ з теми "Функції" для учнів 7 класу.